info@dehospicegroep.nl 0172-573040

Afscheid Bert van Zeijts

In april heeft Bert van Zeijts afscheid genomen als bestuursvoorzitter van de Hospicegroep, dit was hij
sinds januari 2012. Bert was al in 2008 als penningmeester betrokken bij de fusie tussen diverse lokale
hospiceorganisaties tot De Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop. Hij stond aan de wieg van vele
hoogtepunten in onze historie, zoals de aanschaf van de woning in de Berkenstraat, de grootse jubileumviering in 2017 en natuurlijk de uitbreiding en de bouw van de hospicewoning aan de Lupinesingel.

Met zijn lange staat van dienst en zijn onvermoeibare inzet groeide Bert niet alleen uit tot een belangrijk ambassadeur van ons gedachtegoed, maar ook tot het collectieve geheugen van onze organisatie. Graag hadden wij hem op een passende, feestelijke manier bedankt voor alles wat hij voor de Hospicegroep heeft gedaan, maar helaas moesten we volstaan met een digitale afscheidsbijeenkomst. Met een klassiek ABC rijmden we ons dankwoord aan elkaar, maar uiteraard hopen we dit op een later moment nog eens dunnetjes over kunnen doen.