Veel gestelde vragen over Corona

Vanwege de corona-uitbraak wordt heel Nederland op dit moment geconfronteerd met angst voor lijden en sterven. Iedereen die op zoek is naar kennis en informatie over palliatieve zorg aan patiënten met COVID-19 besmetting vindt die op palliaweb/corona. De informatie op Palliaweb is verzameld op basis van overleg met landelijke experts in de 1e, 2e en 3e lijn.

In onze hospicewoningen liggen mensen met een zorgbehoefte. Onze gasten zijn kwetsbaar en onze vrijwilligers en medewerkers onmisbaar. Om ervoor te zorgen dat we zorg kunnen blijven geven aan ieder die het nodig heeft nemen we een aantal maatregelen. We hopen op uw begrip en medewerking.

De eerste signalen van deze griep zijn neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, niezen en moeilijker adem halen. Ook ontstaat er koorts, dat wil zeggen een temperatuur van 38 graden of hoger.

Wanneer u in een van onze hospicewoningen bent vragen wij u op de kamer van uw naaste te blijven. U kunt gebruik maken van het toilet op de gastenkamer. De deurklinken worden meerdere keren per dag gereinigd.

Verder blijven de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM belangrijk om te volgen:

  • Bij binnenkomst geen handen te schudden.
  • Bij binnenkomst en voor vertrek uw handen te wassen met water en zeep. Was ook tussen uw vingers. Dit kan op de kamer van de gast.
  • Er liggen gastenhanddoekjes klaar die na gebruik in de was gaan.
  • Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoeken of tissues.

De hospicewoning in Alphen aan den Rijn blijft gasten opnemen die terminale zorg nodig hebben. De hospicewoning in Nieuwkoop is gesloten. Voorlopig geldt dit tot 1 juni. Wij hebben geen capaciteit meer binnen de groep van zorgvrijwilligers om het rooster te vullen.

Nee, we nemen geen patiënten op die het Coronavirus hebben of de symptomen daarvan. We moeten deze maatregel nemen om te voorkomen dat onze vrijwilligers, medewerkers en de wijkverpleging ziek worden en we het hospice daardoor moeten sluiten. Bij aanmelding van een nieuwe gast zal ons medisch adviseur overleg hebben met de eigen huisarts of behandelend specialist en vragen naar luchtwegproblemen en/of koorts. Wanneer daar sprake van is, zal gevraagd worden naar aanvullende onderzoeken. Ons medisch adviseur besluit uiteindelijk of een gast kan worden opgenomen.

Nee, patiënten die geen klachten hebben die kunnen duiden op het Coronavirus mogen ook in de huiskamer verblijven. Wanneer zij bezoek ontvangen doen zij dat wel op hun eigen kamer. Daarnaast blijft het mogelijk dat de gast samen met het bezoek naar buiten gaat.

Ja, om verspreiding van het virus tegen te gaan, mogen maximaal drie door de gast aangewezen naasten de gast blijven bezoeken in het hospice. Deze naasten mogen eenmaal per dag op bezoek komen en (tenzij zij samenwonen) niet tegelijk. Wij zullen aan de gast en zijn naasten vragen welke drie naasten dat zijn. Dit zullen vaak direct betrokken familieleden zijn of goede vrienden. De afspraken die we hierover met u maken leggen we met u vast in uw zorgdossier. Kinderen (onder de 18) vragen we om thuis te blijven en ook niet op bezoek op het terras. Bij hen zijn klachten minder zichtbaar en daarmee vormen zij een groter risico. Als u zelf klachten hebt, dan kunt u de patiënt in het hospice beter niet bezoeken. Voor alle bezoekmaatregelen geldt dat wanneer de situatie van de patiënt verandert en het overlijden zou nabij komen, we in overleg zullen zoeken naar passende oplossingen.

Wij vinden het belangrijk dat u bij elkaar kunt zijn met de nabijheid en intimiteit die bij u past, tenzij een van u ziekteverschijnselen MET koorts heeft, dan is het risico dat de ander ook ziek wordt erg groot. Overleg in dat geval met de coördinatoren! Uiteraard hangt dit ook af van specifieke omstandigheden zoals aanstaand overlijden en waardig afscheid nemen.

De Hospicegroep volgt hierin de richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld. Alle vrijwilligers, medewerkers en wijkverpleegkundigen volgen de algemene hygiënemaatregelen. Medewerkers die thuis kunnen werken doen dat. Medewerkers die een risicogebied in het buitenland bezocht EN of contact HEBBEN gehad met patiënten met een bevestigde corona-infectie én klachten HEBBEN van verkoudheid of hoesten blijven thuis tot zij 24 uur lang niet meer hoesten en geen koorts meer hebben. Alle andere zorgverleners blijven gewoon werken, zodat de zorgverlening aan onze gasten door kan gaan.

Aanvullende maatregelen die we voor de hospicewoning in Alphen aan den Rijn hebben genomen:

  • De kookvrijwilligers geven een maaltijd voor de gasten af, na een inventarisatie door de coördinatoren.
  • Huisartsen bezoeken de gast op de kamer van de gast.
  • Ook al wordt het virus verspreid via menselijk contact en niet via materialen, toch worden toiletten, deurkrukken, armleuningen etc. meerdere keren per dag schoongemaakt.
  • Van iedereen in de hospicewoning, zorgvrijwilligers, medewerkers en wijkverpleging, gasten en bezoekers verwachten wij dat zij hun handen meerdere malen per dag zorgvuldig wassen en drogen en elkaar daar aan helpen herinneren.

Wanneer onze gasten geen drager zijn van het virus is daartoe geen noodzaak. Bovendien zijn de mondkapjes schaars en zijn ze harder nodig in de huisartsenpraktijken, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Het is mogelijk dat, wanneer de gast veel hoest en niest, aan die gast wordt gevraagd een mondkapje te dragen tijdens verzorgingsmomenten ter bescherming van de zorgverleners.

Ja, we zullen ons uitgeleide ritueel houden als normaal gesproken. Alle aanwezigen vormen een erehaag bij de deur waar een mogelijkheid is om iets te zeggen. De ontvangst van familie en uitvaartondernemer doen we bij voorkeur in de kamer van de gast in plaats van in de huiskamer ter bescherming van de zorgvrijwilligers en wijkverpleging.

Nee, vanwege het Coronavirus verzorgen wij tot nader bericht op deze website geen rondleidingen. We kunnen hierin geen uitzonderingen maken. Vanwege ieders veiligheid houden wij vast aan dit beleid. Om het risico op besmetting van zorgverleners zo klein mogelijk te houden, hebben alleen zorgvrijwilligers, wijkverpleging, gasten en door hen aangewezen naasten toegang tot het hospice.