info@dehospicegroep.nl 0172-573040

Vacatures

Vacature Penningmeester (vrijwillige basis)

De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop zoekt een nieuw bestuurslid, met de taak van penningmeester. Onze penningmeester is – na 9 jaar – statutair afgetreden per 1 januari 2022 en blijft aan tot zijn vervanger is benoemd.

Wie zijn wij?

De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop biedt vrijwillige, aanvullende zorg in de laatste levensfase. Waar mogelijk thuis, maar indien gewenst ook in één van beide hospicewoningen (Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop). Met persoonlijke aandacht en liefdevolle zorg geven wij mensen letterlijk en figuurlijk de ruimte om afscheid te nemen, in een vertrouwde omgeving en op hun eigen manier.

De Hospicegroep is een vrijwilligersorganisatie waarbij de vrijwilligers worden aangestuurd door een betaalde manager en haar team van betaalde coördinatoren. Hiertoe wordt jaarlijks een subsidie van het ministerie van VWS ontvangen.  Het bestuur van de Hospicegroep is, net als de andere vrijwilligers onbezoldigd.

Het bestuur doet haar werk onder het volgende motto:

“ We zijn het bestuur, dat bestuurt op hoofdlijnen en wat we als hoofdopdracht zien is dat de plannen, het beleid, de acties, de activiteiten die we bespreken goed zijn voor de gast in bed, zijn familie er om heen, dat het goed is voor het welbevinden van de mensen op de werkvloer, dat we ons bewust blijven van de belangen van onze maatschappelijke organisatie.
Daarop zijn we als bestuur aanspreekbaar, zonder ons onnodig met de dagelijkse gang van zaken te bemoeien. Belangstelling tonen en voeling houden met wat er op de werkvloer en in het huis gebeurt hoort daar bij. “

Wat houdt de functie in?

Binnen het bestuur van de Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop is de penningmeester verantwoordelijk voor het financiële beleid. Hij werkt daarbij nauw samen met de manager van de Hospicegroep. De belangrijkste specifieke werkzaamheden daarbij:

 • het zorgen voor de financiële verslagleging als onderdeel van ons Jaarverslag.
 • toezicht op en controle van het betalingsverkeer.
 • toezicht op de tijdigheid van de subsidieaanvragen en het aanleveren van
  benodigde input. Zo nodig contactpersoon hiervoor met de Gemeentes Alphen  aan den Rijn en Nieuwkoop
 • toezicht op en begeleidende werkzaamheden bij de salarisadministratie
 • het ondersteunen van de manager van de Hospicegroep bij de beleidsvorming en uitvoering bij specifieke vragen op financieel gebied.

Deze werkzaamheden vinden plaats naast de samenwerking met de manager, met het administratiekantoor dat de administratieve bescheiden verwerkt tot de kolommenbans, het accountantskantoor dat jaarlijks een specifiek Rapport van Bevindingen opmaakt.

Wat verwachten wij van jou?

Wij vinden het belangrijk dat een bestuurslid met als taak penningmeester:

 • affiniteit heeft met de doelstelling van onze stichting en de zorg;
 • affiniteit en ervaring heeft met besturen en toezicht houden;
 • bij voorkeur bestuurservaring heeft met een vrijwilligersorganisatie die gemanaged wordt door professionals;
 • voldoende kennis en ervaring heeft op het gebied van financiële verslaglegging en sociale- en arbeidsrechtwetgeving;
 • voldoende beschikbaar kan zijn;
 • beschikt over een maatschappelijk netwerk en dit netwerk ook wil inzetten ten behoeve van De Hospicegroep;
 • woonachtig is in ons werkgebied Alphen aan den Rijn – Nieuwkoop;
 • een juist evenwicht kan tonen in betrokkenheid en besturen op afstand en hoofdlijnen;
 • onze manager ondersteunt in het uitvoeren van haar functie door haar de ruimte te geven om haar taken uit te voeren, haar van advies te dienen als ze daarom vraagt, een sparringpartner voor haar te zijn als ze dat nodig heeft;
 • een geldige VOG-verklaring kan overleggen.

De penningmeester is in het algemeen ook lid van het bestuur van de Vriendenstichting van Alphen aan den Rijn óf de Vriendenstichting van Nieuwkoop.  Beide stichtingen zijn eigenaar van een hospicewoning in genoemde plaatsen en ondersteunen het bestuur van Hospicegroep Alphen aan den Rijn – Nieuwkoop.

Tijdsinvestering

Gemiddeld ca. 4 uur per week. Een en ander kan anders zijn, afhankelijk van het kennisniveau van de nieuwe penningmeester en zijn administratief organisatorische aanpak. De huidige penningmeester heeft aangeboden nog wat hands-on administratieve werkzaamheden te willen blijven verrichten indien zijn opvolger daar prijs op stelt. Vergaderingen zijn meestal op avonden en in gezamenlijk overleg worden data bepaald. De stichting vergadert ongeveer zes keer per jaar, de Vriendenstichtingen ongeveer drie keer per jaar.

Gezien de huidige samenstelling van ons bestuur gaat onze voorkeur thans uit naar een mannelijke kandidaat.