info@dehospicegroep.nl 0172-573040

Vriendenstichting Alphen aan den Rijn

De Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn heeft als doel om middelen te verwerven voor de jaarlijkse financieringslasten en de andere huisvestingskosten in Alphen aan den Rijn. Belangrijke aandachtsgebieden daarbij zijn:

  • aanschaf, beheer en onderhoud van de Hospicewoning in Alphen aan den Rijn;
  • de financiering van opleiding en training van de vrijwilligers;
  • publiciteitsacties voor fondsenwerving, een breder draagvlak en meer naamsbekendheid.

De Vriendenstichting is blij met alle ondersteuning, of het nu een vaste donateur of een incidentele gift betreft, van bedrijven, verenigingen of van particulieren. Jaarlijks wordt een collecte gehouden in de alle kernen van de gemeente Alphen aan den Rijn. De stichting is aangemerkt als ANBI-instelling. Vanwege deze ANBI-status zijn er fiscale voordelen verbonden aan schenkingen, legaten en nalatenschappen. Wilt u ons steunen?

Jaarverslag 2022 Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn

Jaarverslag 2021 Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn

Jaarverslag 2020 Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn

De Hospicegroep

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn

KvK Leiden                                    41168526
Bankrekening (IBAN)                NL21RABO0391614673


Bert van Zeijts (Voorzitter)
Koosje de Koeijer  (Secretaris)
Saskia Croon (Penningmeester)
Jaap Bruijnen  (Bestuurslid)
Heini Withagen (Bestuurslid)