Vriendenstichting Alphen aan den Rijn

De Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn heeft als doel om middelen te verwerven voor de jaarlijkse financieringslasten en de andere huisvestingskosten in Alphen aan den Rijn. Belangrijke aandachtsgebieden daarbij zijn:

  • aanschaf, beheer en onderhoud van de Hospicewoning in Alphen aan den Rijn;
  • de financiering van opleiding en training van de vrijwilligers;
  • publiciteitsacties voor fondsenwerving, een breder draagvlak en meer naamsbekendheid.

De Vriendenstichting is blij met alle ondersteuning, of het nu een vaste donateur of een incidentele gift betreft, van bedrijven of van particulieren. De stichting is aangemerkt als ANBI-instelling. Vanwege deze ANBI-status zijn er fiscale voordelen verbonden aan schenkingen, legaten en nalatenschappen.

Jaarlijks wordt er een jaarverslag opgesteld.

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn

KvK Leiden: 41168526
Bankrekening (IBAN): NL21RABO0391614673


Kees Varkevisser (Voorzitter)
Koosje de Koeijer (Secretaris)
Bert van Zeijts (Penningmeester)
Martin Kok (Algemeen Lid)
Vacant (Algemeen Lid)