Vriendenstichting Nieuwkoop

De Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop heeft als doel om middelen te verwerven voor de jaarlijkse financieringslasten en de andere huisvestingskosten in Nieuwkoop. Belangrijke aandachtsgebieden daarbij zijn:

  • aanschaf, beheer en onderhoud van de Hospicewoning in Nieuwkoop;
  • de financiering van opleiding en training van de vrijwilligers;
  • publiciteitsacties voor fondsenwerving, een breder draagvlak en meer naamsbekendheid.

De Vriendenstichting is blij met alle ondersteuning, of het nu een vaste donateur of een incidentele gift betreft, van bedrijven of van particulieren. Jaarlijks wordt een collecte gehouden in de dertien kernen van de gemeente Nieuwkoop. De stichting is aangemerkt als ANBI-instelling. Vanwege deze ANBI-status zijn er fiscale voordelen verbonden aan schenkingen, legaten en nalatenschappen.

Jaarlijks wordt er een jaarverslag opgesteld.

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop

KvK Leiden: 2811003
Bankrekening (IBAN): NL83RABO0127759298


Richard Bijl (Voorzitter)
Anneke Zantboer (Secretaris)
Harrie Knoop (Penningmeester)
Pien Schrama (Algemeen Lid)
Bert van Zeijts (Algemeen Lid)