info@dehospicegroep.nl 0172-573040

Vriendenstichtingen

Zowel in Alphen aan den Rijn als in Nieuwkoop is een Vriendenstichting actief. Deze lokale stichtingen hebben tot doel:

  • het ondersteunen van de Hospicegroep door middel van financiën, huisvesting, het verstrekken van garanties, publiciteitsacties, fondsenwerving en andere op de samenleving gerichte acties;
  • het verwezenlijken van bovenstaande doelstelling zonder winstoogmerk;
  • het vervullen van de ambassadeursfunctie voor de Hospicegroep.

Voor verdere informatie over de samenstelling van de besturen, de contactinformatie en de specifieke activiteiten, kunt u hieronder klikken op de betreffende Vriendenstichting.

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop
Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop

KvK Leiden

28118003

Bankrekening (IBAN)

NL83RABO0127759298


Richard Bijl (Voorzitter)

Anneke Zantboer-Geluk (Secretaris)

Arjan Tersteeg (Penningmeester)

Pien Schrama (Bestuurslid)

Heini Withagen (Bestuurslid)

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn

KvK Leiden

41168526

Bankrekening (IBAN)

NL21RABO0391614673


Bert van Zeijts (Voorzitter)

Koosje de Koeijer (Secretaris)

Saskia Croon (Penningmeester)

Martin Kok (Bestuurslid)

Heini Withagen (Bestuurslid)