Vriendenstichtingen

Zowel in Alphen aan den Rijn als in Nieuwkoop is een Vriendenstichting actief. Deze lokale stichtingen hebben tot doel:

  • het ondersteunen van de Hospicegroep door middel van financiën, huisvesting, het verstrekken van garanties, publiciteitsacties, fondsenwerving en andere op de samenleving gerichte acties;
  • het verwezenlijken van bovenstaande doelstelling zonder winstoogmerk;
  • het vervullen van de ambassadeursfunctie voor de Hospicegroep.

Voor verdere informatie over de samenstelling van de besturen, de contactinformatie en de specifieke activiteiten, kunt u hieronder klikken op de betreffende Vriendenstichting.

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop
De Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop heeft als doel om middelen te verwerven voor de jaarlijkse financieringslasten en de andere huisvestingskosten in Nieuwkoop. Belangrijke aandachtsgebieden daarbij zijn:

  • aanschaf, beheer en onderhoud van de Hospicewoning in Nieuwkoop;
  • de financiering van opleiding en training van de vrijwilligers;
  • publiciteitsacties voor fondsenwerving, een breder draagvlak en meer naamsbekendheid.

De Vriendenstichting is blij met alle ondersteuning, of het nu een vaste donateur of een incidentele gift betreft, van bedrijven of van particulieren. Jaarlijks wordt een collecte gehouden in de dertien kernen van de gemeente Nieuwkoop. De stichting is aangemerkt als ANBI-instelling. Vanwege deze ANBI-status zijn er fiscale voordelen verbonden aan schenkingen, legaten en nalatenschappen.

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn
De Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn heeft als doel om middelen te verwerven voor de jaarlijkse financieringslasten en de andere huisvestingskosten in Alphen aan den Rijn. Belangrijke aandachtsgebieden daarbij zijn:

  • aanschaf, beheer en onderhoud van de Hospicewoning in Alphen aan den Rijn;
  • de financiering van opleiding en training van de vrijwilligers;
  • publiciteitsacties voor fondsenwerving, een breder draagvlak en meer naamsbekendheid.

De Vriendenstichting is blij met alle ondersteuning, of het nu een vaste donateur of een incidentele gift betreft, van bedrijven of van particulieren. De stichting is aangemerkt als ANBI-instelling. Vanwege deze ANBI-status zijn er fiscale voordelen verbonden aan schenkingen, legaten en nalatenschappen.

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop

KvK Leiden

: 2811003

Bankrekening (IBAN)

: NL83RABO0127759298


Cora Honing (Voorzitter)

Anneke Zantboer (Secretaris)

Harrie Knoop (Penningmeester)

Pien Schrama (Algemeen Lid)

Bert van Zeijts (Algemeen Lid)

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn

KvK Leiden

41168526

Bankrekening (IBAN)

NL21RABO0391614673


Kees Varkevisser (Voorzitter)

Koosje de Koeijer (Secretaris)

Bert van Zeijts (Penningmeester)

Pim Perquin (Algemeen Lid)

Martin Kok (Algemeen Lid)