Steun Ons

In de afgelopen jaren heeft de Hospicegroep een trouwe vriendenkring opgebouwd van mensen en bedrijven die het hospicewerk een warm hart toedragen. Toch blijft de financiële ondersteuning een voortdurend punt van aandacht. Ons werk is namelijk voor een groot deel afhankelijk van donaties, giften, legaten, sponsoring en subsidie. Dat geldt vooral voor de huisvestingskosten en voor de deskundigheidsbevordering van onze vrijwilligers. Uw financiële ondersteuning is dus zeer welkom!

Meer informatie over een (fiscaal volledig aftrekbare) periodieke gift vindt u op deze pagina.