info@dehospicegroep.nl 0172-573040

Periodieke gift

Onze Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw donatie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Hiervoor geldt wel een drempel van 1% van het inkomen.

Sinds enkele jaren zijn periodieke giften ook zonder notariële akte,  volledig aftrekbaar (dus geen drempelbedrag) bij toepassing van een overeenkomst voor minimaal 5 jaar.  Meer informatie hierover en de standaardovereenkomst kunt u vinden op de webpagina van de Belastingdienst (onder periodieke giften). U kunt hierover contact met ons opnemen.

Dat kan per mail (info@dehospicegroep.nl met vermelding “periodieke gift”) of telefonisch (0172- 573040).  Wij maken dan graag een afspraak daarover.