info@dehospicegroep.nl 0172-573040

De coördinator vertelt…

‘Wij zijn de schakel tussen alle betrokkenen’

Zo’n anderhalf jaar geleden kwam Suzan Vink het coördinatorenteam versterken. Zij had al dertig jaar werkervaring in de zorg, maar de regeldruk ging haar steeds meer tegenstaan. Wat Suzan wilde bieden, was zorg op maat. Vanuit die wens solliciteerde ze bij de Hospicegroep: “Als coördinator zorg ik ervoor dat we met elkaar goede zorg kunnen leveren, met de tijd en aandacht die daarvoor staan. Wij zijn de schakel tussen alle betrokkenen: gasten, familie, vrijwilligers, verpleegkundigen en huisarts. Daarbij zoeken we een goede balans tussen aansturen en loslaten. Als iets loopt, loopt het. Zo niet, dan springen we bij.”     

Geen dag hetzelfde

“Als coördinator leg ik, of één van de andere twee coördinatoren, tijdens de intake het eerste contact met de familie. We bespreken dan de situatie en de verwachtingen, en ook wat hier zoal mogelijk is. Ik geef informatie en uitleg, en check regelmatig of alles nog naar wens verloopt. Waar nodig schakel ik de hulp van de verpleegkundige of de huisarts in. Daarnaast stuurt het coördinatorenteam de vrijwilligers aan, en dan hebben we natuurlijk ook nog een huishouden te draaien met elkaar, met al het geregel van dien. Eigenlijk verloopt geen dag hetzelfde, en dat is precies waarom het zo’n prachtig werk is. We proberen goed te luisteren en te observeren, zodat onze gasten zoveel mogelijk op maat worden ondersteund.”

Vol lof over vrijwilligers

“Het werken met vrijwilligers was nieuw voor mij, omdat ik altijd in professionele zorginstellingen heb gewerkt. Daar moest ik in het begin aan wennen. Onze vrijwilligers zijn heel divers in hun doen en laten, en dat is juist hun grote kracht. Zij voelen haarfijn aan wat nodig is, en doen dat vervolgens op hun eigen manier. Dat is misschien niet altijd de mijne, maar dat hoeft ook niet, want juist die eigenheid wordt door onze gasten en hun naasten erg gewaardeerd. In evaluaties zijn zij doorgaans vol lof over de inzet van onze vrijwilligers, dus dat is juist waarop wij ons als organisatie onderscheiden.”   

Het leven vieren

“Toen ik in mijn kennissenkring vertelde dat ik deze overstap wilde maken, waren sommige reacties wat afwachtend. Er wordt nog vaak gedacht dat er alleen maar verdriet is in dit huis, maar dat is helemaal niet zo. Die onbekendheid maakt dat veel mensen niet weten dat wij hen echt kunnen ontlasten in hun zorgen. Vaak tobben zij al zo lang voor zij bij ons komen, dat het water hun tot aan de lippen staat. Hier ontstaat dan de rust om weer gewoon partner van, of kind van te zijn, en niet alleen maar mantelzorger. Wat ik heel bijzonder vind, is dat het leven echt nog gevierd wordt door veel gasten. Een barbecue hier op het terras, een laatste rondje varen, pannenkoeken bakken met de kleinkinderen: het zijn van die kleine dingen, waarvan zij enorm kunnen genieten, al zijn ze nog zo ziek. En ja, soms zijn de familiebanden minder hecht of wordt er meer op elkaar gemopperd. Dat is dan gewoon hun manier, en dat respecteren we ook. Je bent wie je bent en dat is goed.”