Introductiecursus

De introductiecursus voor zorgvrijwilligers richt zich op kennismaking met de organisatie en oriëntatie op het vrijwilligerswerk. De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van 13.00-15.30 uur. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: communicatie, eigen verlieservaringen, euthanasie, palliatieve sedatie, spiritualiteit, maar ook praktische ziekenverzorging. De cursus wordt afgesloten met een evaluatie en het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst.